.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotkyPo stopách Titánů
Za dávných časů žili synové a dcery Nebe-Úrana a Země-Gáie, patřící k nejstarší generaci Bohů - Titánů, z nichž vzešla generace Bohů olympských. Bylo to šest obrovských „samců“ a šest „samic“, kteří vládli na světě jako první, spojovali se mezi sebou a z těchto spojení vzniklo spoustu dalších božstev.
Protože Kronos, nejmladší Titán, zmrzačil svého otce Úrana, byl on a s ním všichni ostatní Titáni sesláni za trest do hlubin Země. Po tomto činu se Titáni vzbouřili, svrhli Úrana z trůnu a ujali se vlády. To se nelíbilo nejmladšímu z Kronových synů, Dionýsovi, který se postavil proti zlým Titánům a bojoval s nimi. Boj trval deset let a skončil definitivním vítězstvím Dionýsa a nových Bohů z Olympu. Dionýsos srazil poražené Titány do Tartaru, kde zůstali na věky uvězněni a jejich žalářníci byli storucí obři Hekatoncheirové. I přes důkladnou stráž se Kronovi podařilo uprchnout. Spojil se s Harpyemi a dalšími nestvůrami, s kterými se ukryl v Labyrintu (bludišti), odkud podnikali své mstivé útoky proti olympským Bohům. Takže se nikdo nemohl cítit bezpečně, proto potřebovali ochranu.
Labyrint se skládal z nepřehledné spleti sálů a chodeb, z nichž nikdo nenašel cestu ven a navíc byl hlídán stookým pastýřem Argosem, který nikdy nespí, neboť zatímco polovina očí dřímá, druhá polovina bdí a hlídá Labyrint.
Jak pokračovaly boje, Labyrint postupně chátral a rozpadal se. Jediný kdo věděl, jak se v Labyrintu pohybovat byl Dionýsos a ten poradil všem ostatním, že musí získat talismany, které je v troskách Labyrintu ochrání před všemi nestvůrami. Každý kdo chce takový talisman získat, musí se vydat na cestu plnou nástrah do Labyrintu.
Na téhle cestě Vám přeje Dionýsos hodně štěstí.