.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotky



Pán prstenů
Milí Hobiti, Elfové, Trpaslíci, Lidé, Kouzelníci, Skřeti, a Enti,
   je na čase vám vysvětlit, proč jste zde, co je vaším úkolem a posláním. Nedávno mi posel z království Rohan donesl psaní od svého pána, přečtěte si jej a pochopíte.

Třetí věk, 3052

Milý příteli, králi elfů, Elronde,
musíš svolat zástupce všech národů Středozemě, aby spojili své síly. Nezbývá již mnoho času, černé stíny se plíží lesy kolem našich hranic, mnoho hraničářů bylo napadeno skřety, od Mordoru se blíží černá mračna a s nimi zloba pána Temnot. Ano Elronde, Sauron opět získává moc, dobyl již Jižní Ithilien a Anórien. Sami ho zastavit nemůžeme. Jen ti nestatečnější a nejudatnější se mohou vydat na cestu k Hoře osudu. To je jediné místo, kde se dá zničit zlá síla.
Cesta do Mordoru je však složitá a plná nástrah. Než se někdo vydá na východ, musí nejdříve prokázat své dovednosti a odvahu v sedmero zkouškách. Projeví tím nejen svůj um, ale získá i předměty, které mu usnadní cestu. Věřím, že se najdou ti, kteří se odváží zničit zlo. Osud celé Středozemě je nyní v jejich rukou.

Tvůj oddaný Théoden

Proto jsem se rozhodl svolat vás všechny do Hobitína, posledního místa, které se uchránilo před zkázou a zoufalstvím. Zde se společně připravíme na cestu k Hoře osudu. Celý Hobitín se rozdělí do malých společenstev, každé toto musí před cestou mít vyřešenou zprávu, která vám ukáže začátek, a určitý počet předmětů, bez kterých by jste daleko nedošli.
   Kéž se vám podaří zachránit Středozem.

král elfů, Elrond