.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotkyO poklad piratů z Karibiku
Najde – li někdo tento dopis, ať ho střeží jako oko v hlavě! Moc času už mi nezbývá, proto jsem se rozhodl sepsat své tajemství … Tak dlouho jsem se snažil najít ho sám a nyní, když jsem zjistil, kde leží, nemám dosti sil, abych se pro něho vypravil. Snad někdo další najde můj plánek, mou mapu k pokladu pirátů z Karibiku! Tvrdí se, že je prokletý a že ho nikdy nikdo nenajde, já ale znám pravdu – ten poklad je blízko a lze se k němu dostat! Celou trasu jsem zakreslil, zhotovil mapu, ale pak mě začali pronásledovat. Věděl jsem, že musím mapu ukrýt. Rozstříhal jsem ji tedy na malé kousky a ty poschovával. Kdo je získá všechny a prokáže,že je pravým pirátem, může se vypravit na cestu. Není však lehké poklad získat, na odvážlivce čeká spousta nástrah a nebezpečí. Chtěl bych se tam vydat sám a uzřít alespoň část toho obrovského pokladu i kdyby to měla být poslední věc, kterou bych v životě viděl! Snad budete mít štěstí a poklad naleznete dřív, než smrt najde vás.