.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotky


Po stopách grizzlyho
Velký Manitou je dobrotivý. Seslal indiánům nesmírné bohatsví - poklad grizzlyho. Cesta k němu je trnitá a plná nebezpečí. Jen ti nejstatečnější mohou získat svůj díl. Pro úspěšné absolvování cesty je nutné, abyste ovládali mnoho indiánských dovedností, zejména schopnost vázat nejrůznější uzly, poznávat květiny, zašifrovat důležitá sdělení, orientovat se v terénu i mapě a postarat se o zraněného druha. Indiánům nechyběla ani odvaha. Jen ten, kdo prokáže mimořádné schopnosti a všemu se naučí, bude slavnostně jmenován náčelníkem. Postupné zdokonalování se projeví zbarvením vašeho šatu. Na cestu se může vypravit jen taková tlupa, v níž jsou minimálně dva náčelníci. V průběhu přípravy na putování po stopách grizzlyho budete získávat části mapy okolí naší vesnice. Po jejím složení zjistíte, kde cesta začíná, pokračování záhy pochopíte. Z bohatého pokladu se budou radovat však jen ti, kteří přemůžou velkého šedého medvěda grizzlyho, ti co podlehnou, upadnou v zapomnění do věčných lovišť.