.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotky


Včerejší noci byl naplněn osud Egypta. Nebe zahalil plášť strašlivé kletby, kterou na zemi faraónů kdysi uvalil zrádný velekněz Menunhotep. Šest pečetí zmizelo z dávno zapomenutého sarkofágu.
Démoni střežíví mumii ztratili nad ni svou moc a ten, jež již nikdy neměl spatřit záři paprsků boha Rea povstal, aby došel své pomsty naplněním kletby.
Menunhotep musí být zničen, jinak Egypt stihne obrovské zlo, které se změní ve zkázu světa.
Jen jeden muž věděl, jak tuto kletbu zlomit. Vše popsal v tajném svitku, kterého se však po jeho smrti, spolešně s dalšími písemnostmi, zmocnil bohatý kupec.
On ale netuší, co svitek ukrývá, takže jej můžete při troše štěstí získat. Kupec je však velmi chamtivý a vychytralý. Získat od něj svitek nebude lehké. Budete muset zaplatit velké množství zlata, jen poté vám možná listinu vydá.
Nesmíte ovšem nikomu říci, co je na papyrovém listu ukryto, neboť by to mohl vyzvědět chamtivý kupec a listinu by neprodal..
Pomozte zlomit kletbu a zničit mumii velekněze!
Zachraňte Egypt a faraon se vám bohatě odmění!