.
úvod    |    profil    |    hra    |    fotky


Ocitáte se v době, kdy rytířské ctnosti nejsou výsadou pouze rytířů. V době, kdy každému člověku koluje v žilách statečná krev bojovníka. A právě v těchto dnech se vaším domovem stává hrad Camelot. Patříte mezi ty nejudatnější z celé Anglie, a proto jste nedílnou součástí jejího příběhu.
Podle sudby věštkyně Vivian, první velekněžky Avalonské, se objeví ten, jenž naplní osud Camelotu. Proroctví se z Avalonu neslo celou Anglií, až jeho slova dolehla k uším rytířů i v těch nejodlehlejších koutech země.

„Ten kdo z kamene a kovadliny meč vytáhne, nechť se stane králem Anglie, podle práva i rodem! Jen on opět sjednotí rozhádanou zemi a nastolí mír!“

Avšak jeho jméno i další činy jsou prozatím zahaleny Avalonskými mlhami. Již nyní je ale jisté, že cesta k míru v naší zemi bude spletitá.
Mnohokrát bude usilováno budoucímu králi o život a na vás, udatní rytíři, je, abyste jej chránili. Bojujte za svého vládce, dokažte věrnost Camelotu a prokažte, že místo u kulatého stolu vám patří právem.